Viết đoạn văn ngắn về lòng bao dung

Đoạn văn ngắn về lòng khoan dung – Lòng khoan dung là gì? Biểu hiện của lòng trắc ẩn là gì? Bằng chứng của lòng bao dung vị tha. Đây đều là những kiến ​​thức