Chuyển động tròn đều

[Vật lý 10] Chuyển động tròn đều – Lý thuyết và bài tập CHUẨN SGK

Chuyển động tròn đều là chuyển động có quỹ đạo tròn và vật đi được những cung tròn bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kì. Tốc độ của chuyển động tròn đều là đại lượng đo bằng góc mà bán kính OM quét được trong một đơn vị thời gian.