[Toán 5] Phân số là gì? Cách rút gọn phân số và quy đồng phân số

Sau đây, congthuctoanlyhoa sẽ giới thiệu bài viết về Phân số là gì? Cách rút gọn phân số và quy đồng phân số.

Học cách định nghĩa phân số và cách rút gọn phân số trong toán học. Khám phá cách quy đồng mẫu số để làm phân số dễ dàng hơn. Hãy tìm hiểu thêm!

1. Khái niệm phân số

Phân số

  • Phân số đề cập đến việc chia một đại lượng hoặc tập hợp thành các phần bằng nhau. Nó bao gồm hai thành phần chính: tử số (viết trên dấu gạch ngang) và mẫu số (viết dưới dấu gạch ngang), cả hai đều là số tự nhiên khác 0.
  • Khi đọc phân số, ta đọc tử số trước, sau đó “phần” và cuối cùng là mẫu số.

  • Phân số thường được sử dụng để biểu thị kết quả của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0, và chúng còn được gọi là thương của phép chia.

  • Ví dụ, số 1 có thể viết dưới dạng phân số có tử số và mẫu số bằng nhau và khác 0, còn số 0 có thể viết dưới dạng phân số có tử số là 0 và mẫu số khác 0.

Phân số

2. Tính chất cơ bản của phân số

  • Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số được nhân với cùng một số tự nhiên khác 0, chúng ta sẽ thu được một phân số tương tự với phân số ban đầu.
  • Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số được chia cho cùng một số tự nhiên khác 0, kết quả là một phân số tương tự với phân số ban đầu.

3. Ứng dụng tính chất cơ bản của phân số

Dạng 1: Rút gọn phân số

Bước 1: Xác định số tự nhiên lớn nhất mà cả tử số và mẫu số của phân số ban đầu chia hết.

Bước 2: Chia cả tử số và mẫu số của phân số cho số tự nhiên tìm thấy ở bước 1.

Bước 3: Lặp lại bước 1 và bước 2 cho đến khi không còn số tự nhiên nào khác 1 có thể chia hết cả tử số và mẫu số.

Dạng 2: Quy đồng mẫu số các phân số

a) Trường hợp mẫu số chung là tích của hai mẫu số của hai phân số ban đầu.

Bước 1: Nhân cả tử số và mẫu số của phân số thứ nhất với mẫu số của phân số thứ hai.

Bước 2: Nhân cả tử số và mẫu số của phân số thứ hai với mẫu số của phân số thứ nhất.

b) Mẫu số của một trong các phân số chia hết cho mẫu số của các phân số còn lại.

Bước 1: Xác định mẫu số chung là mẫu số mà chia hết cho mẫu số của các phân số còn lại.

Bước 2: Tìm thừa số phụ.

Bước 3: Nhân cả tử số và mẫu số của các phân số còn lại với thừa số phụ tương ứng.

Bước 4: Giữ nguyên phân số có mẫu số chia hết cho mẫu số của các phân số còn lại.

Trong hành trình toán học lớp 5, hiểu biết về phân số, cách rút gọn phân số và quy đồng mẫu số là quan trọng. Phân số là một khái niệm căn bản, và khả năng rút gọn phân số giúp giảm nặng cho biểu thức. Quy đồng mẫu số cho phép so sánh và thực hiện các phép tính toán dễ dàng hơn.

Điều này cung cấp nền tảng cho nhiều khái niệm toán học phức tạp hơn. Việc hiểu về phân số không chỉ là cách giải quyết các bài toán, mà còn là kỹ năng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, giúp bạn thực hiện các phép tính và quyết định thông minh dựa trên tình huống thực tế.

Viết một bình luận