[Vật Lý 10] Lý thuyết Tốc độ và vận tốc chi tiết, đầy đủ

Cùng congthuctoanlyhoa khám phá Lý thuyết Tốc độ và vận tốc chi tiết, đầy đủ nhất. Bài viết cung cấp cho các em cái nhìn sâu sắc về tốc độ, vận tốc, tổng hợp vận tốc và cách giải các bài tập. Bài viết này sẽ hỗ trợ cho các em trong việc học tốt môn Vật lý lớp 10.

Tốc độ

A. Lý thuyết Tốc độ và vận tốc

I. Tốc độ

1. Tốc độ trung bình

– Tốc độ trung bình là đại lượng dùng để xác định độ nhanh, chậm của chuyển động.

– Biểu thức:

Trong đó: s là quãng đường đi được, t là thời gian đi hết quãng đường đó.

– Nếu gọi quãng đường đi được từ thời điểm ban đầu tới thời điểm t1 là s1, tới thời điểm t2 là s2 thì:

+ Thời gian đi là: ∆t = t2 – t1

+ Quãng đường đi được trong thời gian ∆t là: ∆s = s2 – s1

+ Tốc độ trung bình của chuyển động là: 

2. Tốc độ tức thời

Tốc độ tức thời là tốc độ tại một thời điểm xác định.

Ví dụ:

Thời điểm người lái ô tô xe đọc số chỉ trên tốc kế, tốc độ này được gọi là tốc độ tức thời.

Tốc độ

II. Vận tốc

1. Vận tốc trung bình

– Vận tốc trung bình là đại lượng được xác định bằng thương số của độ dịch chuyển và thời gian dịch chuyển để xác định độ nhanh, chậm của chuyển động theo một hướng xác định.

– Hoặc có thể viết: 

trong đó ∆d là độ dịch chuyển trong thời gian ∆t.

– Vận tốc là đại lượng vectơ có:

+ Gốc nằm trên vật chuyển động.

+ Hướng là hướng của độ dịch chuyển.

+ Độ dài tỉ lệ với độ lớn của vận tốc.

2. Vận tốc tức thời

Vận tốc tức thời là vận tốc tại một thời điểm xác định, được kí hiệu là :

với ∆t rất nhỏ

3. Tổng hợp vận tốc

(1) là vật chuyển động đang xét.

(2) là vật chuyển động được chọn làm gốc của hệ quy chiếu chuyển động

(3) là vật đứng yên được chọn gốc của hệ quy chiếu đứng yên.
Ta có      
Tốc độ

B. Bài Tập Tốc độ và vận tốc

Câu 1: Người ta thường dùng quãng đường đi được trong cùng một đơn vị thời gian để xác định độ nhanh, chậm của chuyển động. Đại lượng này gọi là

A. Tốc độ trung bình.

B. Tốc độ tức thời.

C. Vận tốc trung bình.

D. Vận tốc tức thời.

Đáp án đúng là: A.

Câu 2: Tốc độ tức thời cho biết

A. Mức độ nhanh chậm của chuyển động tại một thời điểm xác định.

B. Tốc độ tại một thời điểm xác định.

C. Độ nhanh, chậm của một chuyển động theo một hướng xác định.

D. Cả A và B.

Đáp án đúng là: D.

Câu 3: Vận tốc trung bình là đại lượng được đo bởi:

A. Thương số của quãng đường đi được và khoảng thời gian đi hết quãng đường.

B. Thương số của độ dịch chuyển và thời gian dịch chuyển.

C. Tích của độ dịch chuyển và thời gian dịch chuyển.

D. Tích của quãng đường đi được và thời gian dịch chuyển.

Đáp án đúng là: B.

Câu 4: Hai xe ô tô chạy cùng chiều trên một đoạn đường thẳng với vận tốc 100 km/h và 80 km/h. Tính vận tốc của xe thứ nhất so với xe thứ 2. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của hai xe.

A. 20 km/h.

B. 180 km/h.

C. – 20 km/h.

D. – 180 km/h.

Đáp án đúng là: A.
Vậy là các em đã tìm hiểu xong bài học về Lý thuyết Tốc độ và vận tốc. Mong các em sẽ học ngày càng tốt hơn nữa môn Vật lý lớp 10.

 

Viết một bình luận