[Vật Lý 7] Lý Thuyết Sự truyền ánh sáng đầy đủ, chi tiết 2023

Cùng congthuctoanlyhoa khám phá Lý Thuyết Sự truyền ánh sáng chi tiết, đầy đủ nhất 2023. Bài viết cung cấp cho các em cái nhìn sâu sắc về đường truyền của ánh sáng, tia sáng và chùm sáng, sơ đồ tư duy và các phương pháp giải của nó. Bài viết này sẽ hỗ trợ cho các em trong việc học tốt môn Vật lý lớp 7.

Sự truyền ánh sáng
Lý Thuyết Sự truyền ánh sáng

TÓM TẮT LÍ THUYẾT

1. Đường truyền của ánh sáng

Định luật truyền thẳng của ánh sáng: Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.

2. Tia sáng và chùm sáng

    a) Tia sáng

Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có hướng gọi là tia sáng.

Biểu diễn tia sáng:

    b) Chùm sáng

– Chùm sáng gồm nhiều tia sáng hợp thành.

– Có ba loại chùm sáng:

+ Chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng.

+ Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng.

+ Chùm sáng song song gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.

 

 

   Lưu ý:

  • Ánh sáng truyền đi trong không khí với vận tốc rất lớn, gần bằng 300000 km/s. Có nghĩa là cứ mỗi giây ánh sáng đi được khoảng 300000 km.
  • Trong môi trường trong suốt nhưng không đồng tính, ánh sáng không truyền theo đường thẳng.

Sơ đồ tư duy về sự truyền ánh sáng

Sự truyền ánh sáng
Sự truyền ánh sáng

PHƯƠNG PHÁP GIẢI

1. Giải thích khi nào nhìn thấy được vật

Để giải thích tại sao khi mắt ta mở và vật là một nguồn sáng nhưng ta vẫn không nhìn thấy vật. Căn cứ vào ánh sáng truyền theo đường thẳng, ta kẻ một đường thẳng từ mắt đến vật đó. Nếu:

– Đường thẳng đó gặp vật cản là vật chắn sáng thì ta không thể nhìn thấy vật.

– Đường thẳng đó không gặp vật cản là vật chắn sáng thì ta nhìn thấy vật.

2. Giải bài tập ánh sáng truyền đi trong các môi trường

Căn cứ vào định luật truyền thẳng của ánh sáng để giải thích:

– Ánh sáng truyền đi trong một môi trường:

+ Nếu môi trường đó là trong suốt và đồng tính thì ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.

+ Nếu môi trường đó là trong suốt và không đồng tính hoặc đồng tính nhưng không trong suốt thì ánh sáng không truyền đi theo đường thẳng.

– Ánh sáng truyền đi trong hai môi trường: Nếu cả hai môi trường đều trong suốt và đồng tính thì ánh sáng truyền đi theo hai nửa đường thẳng bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường đó.

Vậy là các em đã tìm hiểu xong bài học về Lý Thuyết Sự truyền ánh sáng và các phương pháp giải. Mong các em sẽ học ngày càng tốt hơn nữa môn Vật Lý 7.

Viết một bình luận