[Toán 5] Lý Thuyết Hỗn Số và Các Phép Tính Liên Quan Hay Nhất, Chi Tiết Nhất

Cùng congthuctoanlyhoa khám phá lý thuyết hỗn số và các phép tính liên quan một cách chi tiết và đầy đủ nhất. Bài hướng dẫn này sẽ giúp các em hiểu rõ về khái niệm hỗn số, cách chuyển đổi giữa hỗn số và phân số, cũng như các phép tính cộng, trừ, nhân, chia. Tìm hiểu cách ứng dụng lý thuyết này trong thực tế và xây dựng nền tảng vững chắc về hỗn số trong học Toán lớp 5. Đọc ngay để nắm bắt kiến thức quan trọng!

Hỗn Số

1. Khái Niệm Hỗn Số:

 • Định Nghĩa: Hỗn số là sự kết hợp giữa một phần nguyên và một phần phân số. Phần phân số luôn có giá trị bé hơn 1.
 • Nhận Xét: Phần phân số của hỗn số luôn nhỏ hơn đơn vị, giúp định hình mối quan hệ giữa phần nguyên và phần phân số.

Hỗn Số

 • Cách đọc hỗn số:

 Bước 1: đọc phần nguyên

 Bước 2: đọc “và”

– Bước 3: đọc phần phân số

2. Chuyển Hỗn Số thành Phân Số:

 • Bước 1: Lấy phần nguyên nhân với mẫu số, sau đó cộng với tử số.
 • Bước 2: Kết quả ở bước 1 trở thành tử số mới, giữ nguyên mẫu số.

3. Chuyển Phân Số thành Hỗn Số:

 • Bước 1: Lấy tử số chia cho mẫu số.
 • Bước 2: Phần nguyên là số nguyên trong hỗn số.
 • Bước 3: Phần dư là tử số mới trong hỗn số.
 • Bước 4: Mẫu số giữ nguyên giá trị.

Ta có:

9 : 2 = 4 (dư 1); 16 : 3 = 5 (dư 1) và 27 : 5 = 5 (dư 2)

Vậy các phân số đã cho được viết dưới dạng hỗn số là:

Chú Ý: Chỉ có thể chuyển đổi nếu tử số lớn hơn mẫu số; còn ngược lại thì không thể chuyển đổi thành hỗn số được.

4. Phép Tính Hỗn Số:

 • Cộng và Trừ Hỗn Số:
  • Cách 1: Chuyển về dạng phân số, thực hiện phép cộng/trừ trên phân số.
  • Cách 2: Tách phần nguyên để thực hiện phép cộng/trừ, sau đó thực hiện phép cộng/trừ phần phân số.

 • Nhân và Chia Hỗn Số:
  • Chuyển hỗn số về dạng phân số, thực hiện phép nhân/chia trên phân số vừa chuyển đổi.

5. So Sánh Hỗn Số:

 • Cách 1: Chuyển về phân số và thực hiện so sánh phân số vừa chuyển đổi.

 • Cách 2: So sánh phần nguyên và phần phân số.
  • Nếu phần nguyên lớn hơn, hỗn số lớn hơn.
  • Nếu phần nguyên bằng nhau, so sánh phần phân số. Hỗn số nào có phần phân số lớn hơn thì hỗn số đó lớn hơn.

Lý Thuyết Hỗn Số và Các Phép Tính Liên Quan” giúp các em hiểu sâu về khái niệm hỗn số và ứng dụng linh hoạt trong các phép tính cộng, trừ, nhân, chia. Bài viết đã hướng dẫn chi tiết cách chuyển đổi giữa hỗn số và phân số, giúp các em dễ dàng áp dụng kiến thức vào thực tế. Việc làm bài tập và giải đề xuất cũng giúp củng cố kiến thức.

Viết một bình luận